No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
 
No Image
No Image
Secţiunile conferinţei

Cercetătorii care umăresc teme de cercetare complementare temei generale a conferinţei sunt invitaţi să propună secţiuni suplimentare, care pot fi incluse în programul conferinţei, cu menţinerea drepturilor de publicare. Condiţia minimă pentru includerea unei secțiuni suplimentare în cadrul conferinței este înscrierea unui număr de minim 5 participanţi/secțiune.Cercetătorii care propun aceste teme vor avea calitatea de moderatori a acestor secţiuni.Educaţia Comportamentului Eco în ariile protejate PDF Imprimare Email
Secțiunea 2
Scris de Petru Ştefan RUNCAN   
Marţi, 30 Noiembrie 2010 06:35

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (PetruStefan Runcan.doc)PetruStefan Runcan.docPetru Ștefan RUNCAN63 Kb11/30/10 06:39

Abstract: Dezvoltarea Durabilă, ca strategia prin care comunităţile caută cai de dezvoltare economica, valorificând sinergiile locale, pune în evidenţă mediul înconjurător, căutând să aducă beneficii calităţii vieţii.

 
O analiză comparativă a impactului culturii asupra managementului recompenselor PDF Imprimare Email
Secțiunea 2
Scris de Lia CONŢIU   
Vineri, 26 Noiembrie 2010 13:29

Abstract: Analiza factorilor culturali este tot mai des abordată în literatura managerială deoarece contribuie la o mai bună cunoaştere a comportamentelor individuale şi de grup în cadrul unei organizaţii. Cultura organizaţională, care poate influenţa managementul resurselor umane, se referă la credinţele şi convingerile împărtăşite ale managementului asupra naturii şi comportamentului angajaţilor, în timp ce mediul socio-cultural se referă la percepţiile manageriale în legătură cu valorilor împărtăşite de oameni cu privire la modul în care o societate este structurată şi funcţionează. Pe lângă aceasta, cultura organizaţională constă în două seturi de convingeri: cele legate de angajaţi şi cele legate de sarcini, fiecare dintre acestea fiind influenţate de forţe diferite

 
EVALUAREA CAPITALULUI INTELECTUAL PDF Imprimare Email
Secțiunea 1
Scris de Ioan BIRCEA, Noemi Iuliana BIRCEA   
Joi, 25 Noiembrie 2010 20:25

Abstract: In momentul în care s-a constatat existenţa unei diferenţe semnificative între valoarea de piaţă a unei întreprinderii şi valoarea ei contabilă, atenţia s-a îndrepta  spre acea resursă internă (cunoştinţe, informaţii, proprietate intelectuală, muncă calificată) considerată responsabilă de acest surplus de valoare. In timp capitalul intelectual a devenit  cel mai important factor de producţie  şi de asigurare a avantajului competitiv. Un obiectiv al managementului bazat pe cunoştinţe este de a identifica, evalua şi gestiona toate componentele capitalului intelectual, conducând la performanţe financiare superioare.

 
Rolul educatiei şi formarii profesionale asupra ocupării resurselor de muncă în contextul dezvoltarii regionale PDF Imprimare Email
Secțiunea 1
Scris de Emilia HERMAN   
Miercuri, 24 Noiembrie 2010 12:44

Abstract: În lucrarea de faţă dorim să subliniem locul şi rolul educatiei şi a formarii profesionale în cadrul măsurilor active pentru creşterea gradului de ocupare a resurselor de muncă. De asemenea dorim să tragem un semnal de alarmă asupra nivelului scăzut a ratei de participare la formarea profesională continuă, atât a şomerilor cât şi a populaţiei ocupate, precum şi asupra nivelului scăzut a ratei de participare la procesul de învăţare pe parcursul întregii vieţi a populaţiei adulte din România comparativ cu cel înregistrat în UE. Ne exprimăm convingerea că permanenta adaptare cantitativă, calitativă şi structurală a ofertei de forţă de muncă la cererea de forţă de muncă nu se poate realiza decât prin creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională a capitalului uman.

 
ROLUL ŞI IMPORTANŢA EVALUĂRII PERFORMANŢELOR INDIVIDUALE ALE PERSONALULUI UNEI ORGANIZAŢII PDF Imprimare Email
Secțiunea 2
Scris de Petruța BLAGA   
Miercuri, 24 Noiembrie 2010 11:21

Abstract: Din ce în ce mai mult, avantajul competitiv al unei organizaţii rezidă în oamenii săi şi în felul în care aceştia sunt coordonaţi. Gestionarea lor eficientă reprezintă calea cea mai sigură pentru ca o companie să se dezvolte continuu. Evaluarea performanţelor este o activitate managerială justificată, mereu actuală şi deosebit de importantă, cu multiple implicaţii individuale şi organizaţionale. De aceea, atunci când este efectuată în mod corespunzător evaluarea performanţei poate fi benefică atât pentru organizaţie, cât şi pentru personalul acesteia. Sistemele de evaluare a performanţei constituie o parte deosebit de importantă a sistemului de management în general şi a sistemului managementului resurselor umane în special, care circumscrie, într-un anumit sens, climatul organizaţional. Lucrarea evidenţiază modul de evaluare a performanţelor personalului academic la Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş în vederea optimizării calităţii prestaţiei profesionale şi a evoluţiei proprii în carieră a cadrelor didactice universitare, în condiţiile în care strategia de dezvoltare a resurselor umane se fundamentează pe premisa că acestea şi, în special, personalul didactic şi de cercetare constituie, în prezent, factorul decisiv al dezvoltării şi modernizării universităţii.

 
EVOLUŢIA COMERŢULUI ELECTRONIC ÎN ROMÂNIA PDF Imprimare Email
Secțiunea 4
Scris de Iulia Elena APĂVĂLOAIE   
Marţi, 23 Noiembrie 2010 20:32

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (IuliaElenaApavaloaie.doc)IuliaElenaApavaloaie.docIulia Elena APĂVĂLOAIE 142 Kb11/23/10 20:37

Abstract: Având în vedere schimbările ce au loc în societatea în care trăim, nevoile şi dorinţele tot mai exigente ale populaţiei, este necesară depăşirea limitelor impuse de comerţul tradiţional. Firmele au fost nevoite să se adapteze progresului tehnologic, iar Internetul prin avantajele sale a pus la dispoziţia acestora un mijloc facil şi ieftin de integrare a unei afaceri. Astfel a apărut comerţul electronic, un nou concept care revoluţionează mediul de afaceri. Atractivitatea acestui domeniu este susţinută de numărul în creştere a magazinelor virtuale şi a tranzacţiilor care se realizează prin carduri bancare. Lucrarea cuprinde o scurtă descriere a conceptului de e-commerce sau comerţ electronic, precum şi o evoluţie a acestuia în România în perioada 2000-2010.

 
L’innovation de la communication dans le développement durable des ressources humaines en Roumanie PDF Imprimare Email
Secțiunea 2
Scris de Jean-Luc PENOT   
Marţi, 23 Noiembrie 2010 06:34

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (Jean-LucPENO.doc)Jean-LucPENO.docJean-Luc PENOT78 Kb11/23/10 20:58

Abstract: Le principe de base de la communication est de produire du sens partagé, cette question ne concerne pas que la Roumanie, et si nous observons ce qui s’est passé récemment en France, tout ne se résume pas à des formes de communication, il existe bien des décalages de perception qui par le prisme des médias ont montré à travers le monde une France en désordre, en grève et manifestant bruyamment.

 
ROLUL SISTEMULUI EDUCAŢIONAL ÎN DETERMINAREA CALITĂŢII RESURSELOR UMANE PDF Imprimare Email
Secțiunea 2
Scris de Mihaela KARDOS   
Marţi, 23 Noiembrie 2010 05:35

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (Mihaela Kardos_RU.doc)Mihaela Kardos_RU.docMihaela KARDOS96 Kb11/23/10 05:50

Abstract: Pornind de la ideea că investiţia în educaţie este cea mai rentabilă din punct de vedere economic şi social, fiind motorul principal al tuturor celorlalte componente care generează dezvoltarea, lucrarea urmăreşte să surprindă câteva aspecte esenţiale ale sistemului educaţional românesc, punând în discuţie trăsături ale acestuia prin  intermediul unor indicatori specifici, vizând participarea la educaţie a populaţiei, evaluarea competenţelor, finanţarea sistemului şi situaţia cadrelor didactice. O astfel de abordare oferă o imagine de ansamblu asupra sistemului educaţional, coordonatele sale fiind esenţiale în generarea unui nou tip de învăţare, care să corespundă abordărilor dezvoltării sustenabile, şi anume învăţărea inovatoare, creativă şi care să nu fie limitată la perioadă clasică de şcolarizare, ci să devină axioma învăţării de-a lungul vieţii.

 
EDUCAREA ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ A RESURSELOR UMANE ÎN ROMÂNIA, ÎN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII DURABILE PDF Imprimare Email
Secțiunea 2
Scris de Petruța BLAGA   
Vineri, 19 Noiembrie 2010 17:14

Abstract: În România, ocuparea forţei de muncă constituie un obiectiv prioritar, făcându-se importante eforturi în vederea adaptării sistemului românesc la strategia europeană de ocupare a forţei de muncă. În ultimele decenii, trecerea de la producţie la servicii a determinat o decădere a forţei de muncă integrată iniţial în industrie sau agricultură, aceasta având nevoie de reconversie profesională şi angajare în alte domenii, în special în această perioadă de criză economică. În acest sens, pentru a armoniza unele aspecte ale forţei de muncă din România cu cele din Uniunea Europeană, guvernul României a lansat, fie împreună cu Uniunea Europeană, fie pe cont propriu, o serie de programe menite să îmbunătăţească situaţia pieţei de muncă. În România, aceste programe au ca scop promovarea şi creşterea accesului resurselor umane la educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă de calitate, urmărindu-se astfel dezvoltarea unei economii bazată pe cunoaştere. Promovând principiul dezvoltării durabile şi formând cetăţeni mai bine pregătiţi care să facă faţă provocărilor din prezent şi din viitor şi care sunt capabili să acţioneze în mod responsabil pentru generaţiile viitoare, aceste programe vor contribui substanţial la realizarea obiectivelor principale ale strategiei Uniunii Europene.

 
ANTREPRENORIATUL - COMPONENTĂ A INDICELUI DE DEZVOLTARE A TURISMULUI DE AVENTURĂ PDF Imprimare Email
Secțiunea 1
Scris de Manuela Rozalia Gabor, Flavia Oltean   
Vineri, 19 Noiembrie 2010 17:06

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (Gabor_Oltean.doc)Gabor_Oltean.docManuela Rozalia GABOR, Flavia OLTEAN158 Kb11/23/10 17:54

Abstract: Turismul de aventură este una din formele noi de turism ce încorporează aspecte ale devoltării durabile, protecţiei mediului înconjurător, dezvoltării antreprenoriatului atât în activităţile directe cât şi în cele conexe practicării acestei forme de turism. La nivel intenaţional, dezvoltarea turismului de aventură este măsurată cu ajutorul ATDI – Adventure Tourism Development Index (Indicele Dezvoltării Turismului de Aventură) care este format din zece piloni, astfel: politica de dezvoltare durabilă a guvernelor, siguranţă şi securitate, infrastructura turistică, resursele naturale, resursele culturale, renumele mondial aferent activităţii de turism de aventură, antreprenoriat, resurse umane, sănătate şi imagine. Nevoia de adrenalină a turiştilor a constituit „ideea de afacere” a unor antreprenori care îşi promovează – cel mai adesea - cu ajutorul paginilor web acest „business”. Lucrarea prezintă aspecte ale evoluţiilor ierarhiilor ţărilor în curs de dezvoltare şi a celor dezvoltare, ierarhie ce include şi România, precum şi aspecte ale calculării şi actualizării ATDI.

 
CONSIDERAŢII PRIVIND ROLUL IMPOZITULUI DIN PERSPECTIVA PROTECŢIEI SOCIALE ŞI A DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE PDF Imprimare Email
Secțiunea 3
Scris de Mihaela GŐNDŐR   
Vineri, 12 Noiembrie 2010 12:45

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (MihaelaGondor.pdf)MihaelaGondor.pdfCONSIDERAŢII PRIVIND ROLUL IMPOZITULUI DIN PERSPECTIVA PROTECŢIEI SOCIALE ŞI A DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE258 Kb11/17/10 05:24

Abstract: Oricare ar fi domeniul vizat, politica socială nu poate fi îndeplinită în lipsa resurselor financiare. Principala modalitate de obţinere de către stat a resurselor publice o constituie impozitarea veniturilor, averilor şi consumului contribuabililor. Cu cât veniturile astfel obţinute sunt mai mari, cu atât politicile sociale ale statului pot acoperi o plajă mai mare. În acest context rolul financiar al impozitului este extrem de important şi unanim recunoscut. Dar cum trebuie folosit impozitul pentru a aduce mai multi bani la buget? Majorarea impozitelor generează venituri bugetare mai mari sau dimpotrivă, determină evaziune fiscală şi sărăcire a populaţiei şi a agenţilor economici, deci implicit venituri mai mici la buget şi cheltuieli mai mari pentru protecţie socială?

În această lucrare voi încerca să găsesc răspuns la întrebările de mai sus pornind de la studierea efectelor modificării principalelor impozite în România în ultimii ani.

 
UTILIZAREA TEHNICILOR MULTICRITERIALE DE DECIZIE FAHP SI TOPSIS ÎN EVALUAREA PERFORMANTELOR ORGANIZAŢIONALE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ PDF Imprimare Email
Secțiunea 4
Scris de Anca MUNTEANU   
Marţi, 09 Noiembrie 2010 09:44

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (Anca Munteanu.pdf)Anca Munteanu.pdfAnca MUNTEANU235 Kb11/26/10 13:38

Abstract:Evaluarea performanţei organizaţionale reprezintă un element esenţial având în vedere importanţa informaţiilor furnizate cu privire la competitivitatea şi dezvoltarea viitoare a unei organizaţii. În studiul de faţă vom considera cazul particular al economiei româneşti unde piaţa financiară a intrat intr-un proces de integrare dar în egală măsură este afectată de transformări rapide care pot deveni radicale analizând impactul noilor tehnologii. Importanţa asigurării şi menţinerii unui nivel al performanţei şi eficienţei activităţilor derulate de instituţiile bancare este motivată în primul rând de contribuţia pe care acest tip de organizaţii o au în generarea unei dezvoltări sustenabile considerând rolul determinant jucat de acestea  în alocarea eficientă a resurselor. Obiectivul principal al studiului de faţă este de a  evidenţia aspecte ale performanţei financiare şi non-financiare în instituţiile bancar. În acest sens,  ne propunem să creionăm o metodă de evaluare a eficienţei aspectelor non-financiare prin îmbinarea proceselor fuzzy analitice ierarhice (FAPH) cu tehnica de ordonare a performanţei prin similaritate la soluţia ideala (TOPSIS).

 
SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ – PREMISĂ A DEZVOLTĂRII DURABILE ÎNTR-O ECONOMIE COMPETITIVĂ PDF Imprimare Email
Secțiunea 4
Scris de Ioana Maria Ghidiu Bîta, Tatiana DĂNESCU   
Marţi, 02 Noiembrie 2010 15:34

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (GHIDIU_DANESCU.doc)GHIDIU_DANESCU.docIoana Maria Ghidiu Bîta, Tatiana DĂNESCU190 Kb11/23/10 22:18

SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ – PREMISĂ A DEZVOLTĂRII DURABILE ÎNTR-O ECONOMIE COMPETITIVĂ

Abstract: Având în vedere caracterul de instabilitate ce freamătă la nivel global, orice iniţiativă economică actuală trebuie să ţină cont de aspectele durabile. Informaţia creează un fundament pentru acţiune şi decizie, ducând ulterior la bunăstare economică şi sustenabilitate. Dinamismul şi complexitatea noului tip de societate, care antrenează o creştere continuă a volumului şi diversităţii informaţiilor prelucrate şi care utilizează pe scară largă tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), au condus la conceptul de Societate Informaţională. Într-o viziune integratoare, dezvoltarea durabilă şi societatea informaţională nu sunt altceva decât intervenţii necesare pentru asigurarea bunăstării generaţiilor viitoare.

 
COMPUTERIZATION OF GOVERNMENT-ENGINE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ORGANIZATIONS PDF Imprimare Email
Secțiunea 4
Scris de Ileana ȘTEFAN   
Sâmbătă, 23 Octombrie 2010 16:39

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (IleanaSTEFAN.doc)IleanaSTEFAN.docIleana ȘTEFAN139 Kb11/23/10 22:28

Informatizarea administratiei publice- motor al dezvoltarii durabile a organizatiilor

Abstract:Motivul pentru care informatizarea administratiei publice este cotat ca motor important al prosperităţii viitoare şi una dintre cele mai importante facilităţi constă în faptul că impactul său este puternic , fiind resimţit de toate industriile şi serviciile. Intr-adevăr, serviciile care au reuşit să încorporeze informatizarea activitatilor· sunt cele care înregistrează cel mai mare succes şi cea mai mare creştere.

 
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - ROLUL ŞI IMPORTANŢA RESURSELOR UMANE ÎN MANAGEMENTUL INTERNAŢIONAL- PDF Imprimare Email
Secțiunea 2
Scris de Maria –Livia FĂRCAŞ (DAMIAN)   
Duminică, 28 Noiembrie 2010 08:32

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (LiviaFARCAS.doc)LiviaFARCAS.docMaria –Livia FĂRCAŞ (DAMIAN)82 Kb11/28/10 08:46

Abstract: Lucrarea de faţă se adresează tuturor celor interesaţi de domeniul Managementului resurselor umane şi se doreşte a fi un suport informaţional util pentru crearea, dezvoltarea şi promovarea acelor resurse umane capabile de reale performanţe în condiţiile impuse de noile dimensiuni ale mediului afacerilor interne şi internaţionale.

 
FAMILIA si valorificarea competentelor specifice recunoscute PDF Imprimare Email
Secțiunea 2
Scris de Valentina LAZĂR   
Vineri, 26 Noiembrie 2010 13:08

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (ValentinaLazar.doc)ValentinaLazar.docValentina LAZĂR81 Kb11/26/10 13:21
Download-ează acest fișier (ValentinaLazarGrafice1.doc)ValentinaLazarGrafice1.docValentina LAZĂR36 Kb11/26/10 13:22
Download-ează acest fișier (ValentinaLazarGrafice2.doc)ValentinaLazarGrafice2.docValentina LAZĂR25 Kb11/26/10 13:23

Abstract:  Obiectivul lucrarii–identificarea; şi promovarea valorilor familiei prin educaţie inovativa; in spatiul european. Lucrarea este rezultatul cercetarilor facute, in perioada octombrie 2009 - octombrie 2010; de către asociatia "ACTIVI PENTRU VIITOR", din Bucureşti, reprezentant al clubului "ŞI NOI PUTEM REUSI", pentru zona Bucureşti-Muntenia. Toate acţiunile au fost facute prin voluntariat.

 
INOVARE ŞI COMUNICARE ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A RESURSELOR UMANE PDF Imprimare Email
Secțiunea 2
Scris de Laura-Nina POCOTILĂ (MĂTIEŞ)   
Miercuri, 24 Noiembrie 2010 20:57

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (LauraMATIES.doc)LauraMATIES.docLaura-Nina POCOTILĂ (MĂTIEŞ) 76 Kb11/24/10 21:04

Abstract: Obiectivul general a acestei lucrari il constituie creşterea gradului de inovare şi comunicare. Formarea unei atitudini pozitive la nivelul grupului ţintă în ceea ce priveşte importanţa , construirea increderii, incurajarea schimbarii din perspectiva dezvoltării durabile socio-economice creşterea numărului şi îmbunătăţirea nivelului de dezvoltare, Cand ne gandim la comunicare intelegem atat limbajul utilizat (verbal si non-verbal) cat si actiunile pe care managerii le desfasoara. Ei sunt primii care au rolul de simboluri si care trebuie sa demonstreze prin actiunile lor ca sunt ghidati de valorile pe care le declara in mod oficial. Sursa succesului economic se bazeaza in mare parte pe o perspectiva care vede dezvoltarea strategiilor orientate spre oameni ca fiind cruciala pentru performanta economica pe termen lung. O prima conceptie ar fi intelegerea istoriei si culturii orientale care poate permite managerilor occidentali sa adopte si sa utilizele ideile si practicile orientale pentru imbunatatirea organizatiilor. Aici il putem aminti pe inaltul functionar de stat in China, Confucius (Kong Fu Ze) care cu invataturile sale a contribuit la succesul afacerilor din alte tari.

 

 
BAZE DE DATEA DISTRIBUITE METODA PENTRU OPTIMIZAREA FLUXURILOR INFORMAȚIONALE PDF Imprimare Email
Secțiunea 4
Scris de Călin-Adrian COMES, Ioan RUS, Veronica DEAC   
Miercuri, 24 Noiembrie 2010 11:29

Abstract: Procesul de analiză, proiectare și implementare a unei Baze de Date Distribuite - BDD este complex si se justifica în general în una din următoarele situatii: atunci când se realizeaza Baze de Date - BD de dimensiuni mari, care ofera suport pentru majoritatea activitatilor desfasurate într-o organizatie, în situatia în care se preconizeaza extinderi frecvente ale sistemului existent sau pentru interconec-tarea unui set de BD omogene sau eterogene  existente. Optimizarea prelucrărilor la BDD prin intermediul nivelelor de organizare pe orizontală și verticală sunt dependente de arhitectura fizică a rețelei. Nevoia de date logic integrate, dar fizic distribuite este acută pentru tendința actuală de globalizare la nivelul organizațiilor.

 
DIMENSIUNEA ETICĂ ÎN MEDIUL ANTREPRENORIAL PDF Imprimare Email
Secțiunea 1
Scris de Maria-Ana GEORGESCU   
Marţi, 23 Noiembrie 2010 20:49

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (MariaAnaGEORGESCU.doc)MariaAnaGEORGESCU.docMaria-Ana GEORGESCU153 Kb11/24/10 21:15

Abstract: Lucrarea noastră este rezultatul unei abordări interdisciplinare, socio-economice, fiind rodul unui studiu referitor la modul în care etica în afaceri se transpune dintr-o abordare teoretică, puternic promovată actualmente în Uniunea Europeană, într-o manifestare concretă a mediului de afaceri românesc. Investigaţia realizată în Jud. Mureş ne-a permis  conturarea unei imagini parţiale conform căreia comportamentul agenţilor economici din domeniul antreprenorial se situează între interesul egoist, pur economic şi valorile etice, complet dezinteresate, fiind expresia unui interes raţional, a atitudinii subordonate în principal exigenţelor eficienţei, a obţinerii de profit şi mai puţin celor ale moralei în afaceri.

 

 
Reţelele răspuns la nevoile actuale în dezvolatrea durabilă? PDF Imprimare Email
Secțiunea 2
Scris de Lucian SĂCĂLEAN   
Marţi, 23 Noiembrie 2010 12:40

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (LucianSACALEAN.doc)LucianSACALEAN.docLucian SĂCĂLEAN189 Kb11/27/10 19:37

Abstract: Este un lucru cunoscut astăzi că reţelele pot fi cheia spre dezvoltare şi succes. Spaţiul virtual şi nu numai este semnificativ din perspectiva extistenţei şi dezvoltării reţelelor. Extinderea lor fără precedent în istoria imediată a omenirii fac din reţele un redutabil vehicol. Depinde de fiecare dintre noi să înţelegem şi să folosim eficient o resursă  dacă nu gratuită, cel puţin extrem de ieftină şi la îndemână.

 
TRENDUL OCUPĂRII ŞI PROBLEMATICA ŞOMAJULUI ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ PDF Imprimare Email
Secțiunea 2
Scris de Mihaela KARDOS   
Marţi, 23 Noiembrie 2010 06:05

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (Mihaela Kardos_SOMAJ.doc)Mihaela Kardos_SOMAJ.docMihaela KARDOS198 Kb11/23/10 06:10

Abstract: Ocuparea forţei de muncă în România înregistrează evoluţii, procese şi tendinţe care reflectă influenţele directe şi indirecte ale sistemului economiei naţionale, sugerând că problemele ocupării sunt încă departe de a se rezolva în mod rapid şi eficient. Situaţia din economie a atras după sine schimbări pe piaţa muncii, caracterizată de rate privind ocuparea mai mici decât mediile europene, cu rate ale şomajului care intraseră pe un trend descrescător, dar care revin în atenţie ca o problemă extrem de serioasă adusă de criza economică. Sistemul social este afectat în principal datorită situaţiei de pe piaţa muncii, reflectată de evoluţia indicatorilor privind rata de ocupare şi structura ocupării pe grupe de vârsta, pe ramuri economice, indicatori privind productivitatea muncii şi cei ce pun în evidenţă aspectele problematice ale şomajului structural. În ansamblu, perspectivele pun în evidenţă schimbări minimale în privinţa nivelului de trai, mai ales în contextul economic actual.

 

 
RAPORTUL DE MANDAT ÎN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ ITALIANĂ: ÎNTRE INSTRUMENT DE RESPONSABILIZARE ȘI CONVENȚIE POLITICĂ PDF Imprimare Email
Secțiunea 1
Scris de Fabio DE MATTEIS   
Vineri, 19 Noiembrie 2010 21:01

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (FabioDe Mateis-3.doc)FabioDe Mateis-3.docFabio DE MATTEIS145 Kb11/23/10 06:43

Abstract:. Nevoia de responsabilitate organizaţiilor din sectorul public devine din ce în ce relevant şi unul dintre instrumentul responsabilitate utilizate în guvernele italian local este reprezentată de raportul de mandat. Acesta este de obicei caracterizat de o abordare politică. Lucrarea îşi propune să evidenţieze caracteristicile care disting raportul de mandat, subliniind caracteristicile şi criticile posibile. Scopul este de a clarifica dacă documentul poate oferi un mijloc de transparenţă adevărat sau dacă este excesiv expus la riscul de a ceda în scopuri de propagandă a clasei politice.

 
TURISMUL DE AVENTURĂ-OPORTUNITATE DE AFACERI PENTRU ANTREPRENORII DIN ROMÂNIA PDF Imprimare Email
Secțiunea 1
Scris de Flavia Oltean, Manuela Rozalia Gabor   
Vineri, 19 Noiembrie 2010 17:10

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (Oltean_Gabor.doc)Oltean_Gabor.docFlavia OLTEAN, Manuela Rozalia GABOR148 Kb11/23/10 11:17

Abstract: Antreprenoriatul reprezintă un fenomen complex, fiind prezent în cele mai multe domenii de activitate. Turismul reprezintă un domeniu distinct de activitate, o componentă de primă importanţă a vieţii economice şi sociale pentru un număr tot mai mare de ţări ale lumii. În acest context, turismul reprezintă un mod de manifestare a antreprenoriatului iar în cadrul acestuia, un loc important este ocupat de turismul de aventură. Lucrarea cuprinde principalele tipuri de turism de aventură practicate în România, precum şi argumente în acest sens, cu scopul de a aduce o contribuţie importantă referitoare la percepţia turismului de aventură ca formă de manifestare a antreprenoriatului pentru a încuraja iniţierea şi dezvoltarea afacerilor în acest domeniu.

 
DEZVOLTAREA DURABILĂ A ORGANIZAȚIILOR MARI - REORIENTAREA TEHNOLOGIEI ȘI PUNEREA SUB CONTROL A RESURSELOR URBANE PRIN TEHNOLOGIA GIS PDF Imprimare Email
Secțiunea 4
Scris de Veronica DEAC, Ioan RUS, Călin-Adrian COMES   
Duminică, 14 Noiembrie 2010 16:22

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (VeronicaDEAC.doc)VeronicaDEAC.docVeronica DEAC, Ioan RUS, Călin-Adrian COMES210 Kb11/23/10 22:33

Abstract: Lucrarea analizează conceptul dezvoltării durabile, conceptul sistemului informatic geografic, prezintă functionarea societăţilor comerciale a căror activitate este strâns legată de administraţia publică, adică cele al căror obiect de activitate îl reprezintă reţelele edilitare: alimentare cu apă şi canalizare, gaze, electricitate, telefoane şi propune implementarea tehnologiei GIS în cadrul acestora. Spre exemplu, dezvoltarea durabilă subînţelege şi faptul că societăţile comerciale mai sus menţionate, trebuie să utilizeze resursele cu grijă şi să le controleze concomitent cu reorintarea şi optimizarea fluxului tehnologic. Lucrarea concluzionează că pentru a satisface nevoile generaţiilor actuale cât şi a celor viitoare, va trebui ca protecţia şi controlul resurselor urbane să fie o politică prioritară pentru aceste societăţi comerciale alături de administraţiile locale.

 
ASIGURĂRI SOCIALE VERSUS ASISTENŢA SOCIALĂ PDF Imprimare Email
Secțiunea 3
Scris de Cristina CIURARU-ANDRICA   
Marţi, 09 Noiembrie 2010 10:12

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (CristinaCIURARU.pdf)CristinaCIURARU.pdfCristina CIURARU-ANDRICA311 Kb11/26/10 13:43

ASIGURĂRI SOCIALE VERSUS ASISTENŢA SOCIALĂ

Abstract: Criza prin care trecem ȋn ultima perioadǎ “lovește cu asprime” ȋn veniturile bugetului general consolidat antrenȃndu-i un deficit din ce ȋn ce mai mare ca urmare a cheltuielilor stringente care se cer a fi efectuate. Din categoria acestora fac parte și prestațiile de asigurǎri sociale și cele de asistențǎ socialǎ de la garantarea cǎrora, statul, ȋn virtutea rolului sǎu ȋn economie și a atribuțiilor pe care le are, nu se poate sustrage. Astfel, lucrarea ȋși propune sǎ delimiteze semnificațiile și implicațiile diferite ale celor douǎ concepte, astfel ȋncȃt, pe viitor, sǎ nu mai existe “teren” pentru echivalarea acestora.

 
RAŢIONALIZAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL MANAGERIAL, DIN CADRUL ORGANIZAŢIILOR PDF Imprimare Email
Secțiunea 4
Scris de Ioan MOLDOVAN, Maria MOLDOVAN   
Marţi, 09 Noiembrie 2010 09:38

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (IoanMOLDOVAN.doc)IoanMOLDOVAN.docIoan MOLDOVAN, Maria MOLDOVAN 152 Kb11/23/10 22:01

RAŢIONALIZAREA SISTEMULUI  INFORMAŢIONAL MANAGERIAL, DIN CADRUL  ORGANIZAŢIILOR

Abstract: În conceperea sau raţionalizarea sistemului informaţional, obiectivele şi cerinţele sale specifice trebuie să reflecte obiectivele fundamentale, derivate, specifice şi individuale ale unei organizaţii. Aceasta implică studierea strategiei politicilor, documentelor organizaţiei cât şi discuţii şi analize comune cu managerii, principali beneficiari ai sistemului. Asigurarea unui sistem informaţional funcţional eficace şi eficient pentru fiecare organizaţie este esenţială întrucât condiţionează decisiv performanţele sale. În această lucrare ne propunem să evidenţiem ca o modalitate importantă de realizare a performanţelor organizaţionale, raţionalizarea sistemului informaţional, proces deosebit de laborios şi decisiv datorită multiplelor elemente implicate, atât de natură strict informaţională, cât şi managerială, economică, tehnică sau juridică. Cu alte cuvinte raţionalizarea sistemului informaţional poate fi definit ca un proces de analiza critica şi reproiectare a sistemului de management sau a componentelor acestuia, în vederea creşterii functionalităţii sale şi a amplificării eficienţei firmei, presupunând în esenţă o serie de activităţi conectate într-o succesiune logică.

 
OPTIMIZAREA FLUXURILOR INFORMATICE ÎN TIMP REAL - ELEMENT AL RESTRUCTURĂRII DURABILE A ORGANIZAŢIILOR PDF Imprimare Email
Secțiunea 4
Scris de Ioan RUS, Călin-Adrian COMES, Veronica DEAC   
Marţi, 02 Noiembrie 2010 15:27

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişierUltima modificare
Download-ează acest fișier (IoanRUS.doc)IoanRUS.docIoan RUS, Călin-Adrian COMES, Veronica DEAC863 Kb11/23/10 22:26

Abstract: Problema optimizării fluxurilor informationale reprezintă un element principal al dezvoltării sustenabile a organizaţiilor prin simplitatea şi rigurozitatea pe care o presupune. Creşterea exponenţială a volumului de date care se procesează pentru a sintetiza informaţia necesară managementului impune concepte,· metode şi tehnici noi legate de optimizarea fluxurilor informatice. Preluare, procesarea, agregarea şi sinteza datelor sunt elemente definitorii în optimizarea fluxurilor informatice. ·Procesarea performantă folosind modele recursive şi de teoria invăţării asigură controlul real al proceselor economice, ducând la o restructurare şi dezvoltare durabilă a organizaţiilor. Lucrarea prezintă o nouă viziune referitoare la modelele de optimizare a proceselor economice prin prisma conectarii directe optimizării informatizate la derularea în timp real a proceselor.

 
COEFICIENTUL DE INTEGRARE SOCIALA METODĂ A POTENȚIALULUI UMAN PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ PDF Imprimare Email
Secțiunea 2
Scris de Avram TRIPON, Călin-Adrian COMES   
Marţi, 12 Octombrie 2010 13:09

COEFICIENTUL DE INTEGRARE SOCIALA METODĂ A POTENȚIALULUI UMAN PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ

Abstract: Relaţiile interumane au potenţialul de a crea bunăstare şi satisfacerea nevoilor fiecărui co-participant ce reprezintă un "agent terapeutic" pentru un colaborator implicat în activităţi mutual avantajoase. Fiecare participant poate beneficia de relaţiile cu ceilalţi prin contribuția la creşterea şi bunăstarea altor membri activi  ai grupului.

 


No Image
No Image No Image No Image
No Image
 

Recomandă pagina

Recomandă pe Facebook!
No Image

Friends Online

Powered by EvNix


design by Off/On Studio